Subsidieregeling
 
1-11-2013
 
Vanaf 1 november 2013 is er de Friese energiepremie voor particuliere woningeigenaren. Huizenbezitters kunnen tot maximaal 2.400, 00 subsidie krijgen voor energiebesparende maatregelen. De woning moet minimaal n jaar oud zijn en minimaal n jaar bewoond.
Meer informatie over de Friese energiepremie is te vinden op www.snn.eu. Maar u kunt natuurlijk ook kontakt met ons opnemen.
 
30-06-2011
 
Voor huiseigenaren van de gemeente Tytsjerksteradiel is er een project opgestart in het kader van energiebesparing. Hierin zijn wij ook vertegenwoordigd. Wij verwijzen u naar de website:  www.energiek-loket.nl
 
01-06-2011
 
Vanaf nu zijn we MMM (Meer Met Minder) gecertificeerd.
 
30-05-2011
 
Subsidie-regeling is gestopt. Maar de verwachting is dat er weer geld aankomt.
 
06-04-2010
 
Momenteel wordt er nog steeds door de overheid subsidie verstrekt voor het laten aanbrengen van dubbel glas in uw woning.  Voor alle informatie en voorwaarden verwijzen wij u ook naar de site www.meermetminder.nl Hier kunt u een waardebon aanvragen die u bij ons kunt inleveren.
 
24-07-2009
 
Het ministerie voor Wonen, Wijken en Integratie heeft de voorwaarden voor de onlangs aangekondigde subsidieregeling voor isolatieglas bekend gemaakt. De nieuwe regeling is onderdeel van het pakket aan stimuleringsmaatregelen voor energiebesparing voor woningen en gebouwen. De regeling geldt voor eigenaar-bewoners en VVE's van woningen die vr 1995 zijn gebouwd. Anders dan nu met de EPC-norm het geval is, was er voor die tijd nog geen uniforme norm voor energiezuinig bouwen.
 
Eigenaar-bewoners die isolatieglas plaatsen kunnen de subsidie verzilveren door via de website van Meer met Minder een waardebon aan te vragen. De waardebon kan worden ingeleverd bij de glaszetter die vervolgens de korting verstrekt. De bon is maximaal vier maanden geldig. Dat betekent dat na verstrekking van de bon het glas binnen vier maanden geplaatst moet zijn. De glaszetter dient de bon binnen eenzelfde termijn te declareren.
 
De regeling wordt officieel pas per 1 oktober 2009 opengesteld, met terugwerkende kracht tot 1 juli 2009. Mensen die met de subsidieregeling in het vooruitzicht tussen 1 juli en 1 oktober isolatieglas laten plaatsen wordt gadviseerd de factuur goed te bewaren. Het subsidiebedrag zal aan deze mensen worden uitgekeerd op basis van een ingediende kopie van de factuur, in combinatie met de waardebon. Zij moeten dus in oktober nog wel een waardebon aanvragen om voor de subsidie in aanmerking te komen.
 
De regeling is van toepassing op isolatieglas met een isolatiewaarde van maximaal 1,60 W/m2K. Er dient minimaal 5 m2 glas te worden geplaatst. De subsidie bedraagt maximaal 20 procent van de kosten met een maximum van 1100 euro (inclusief BTW). Het glas moet geplaatst zijn volgens de Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR) 3577, wat zichtbaar moet zijn op de factuur. De glaszetter kan de eigenaar hierover informeren. De regeling sluit per 31 december 2010.
 
Minister van der Laan trekt voor de subsidieregeling 50 miljoen euro uit. De regeling, die door SenterNovem wordt uitgevoerd, sluit als dit plafond is bereikt en wordt mogelijk weer opnieuw opengesteld als er geld overblijft door het niet verzilveren van de beperkt geldige waardebonnen.
 
 
 
Bron: VROM.nl